EARLY MANAGERS KOUČINK

Pomohu Vám ukotvit se, abyste mohli vzlétnout!

Komu je koučink určen: 

  • kolegům, kteří budou brzy povýšení do role vedoucího týmu nebo manažera manažerů
  • kolegům, kteří jsou čerstvě v roli vedoucího týmu nebo manažera manažerů a to cca do jednoho roku od povýšení
  • vašim klíčovým lidem, kteří jsou na succession plánu a vědí o tom
  • pracuji i ve francouzštině a angličtině

Zásadním pro úspěch (nejen) na začátku manažerské kariréry je rozumět sám sobě a vnímat adekvátně druhé, vyjasnit si svou roli a udržet si nadhled, odvahu a dlouhodobou vizi. To vše je v počátečních stadiích velmi těžké, protože se nový manažer často ocitá výrazně mimo komfortní zónu a může čelit řadě více či méně důležitých nároků a požadavků, které jej od sebe, týmu i vize mohou odvádět. Mým posláním je pomoci mu vracet se k tomu, na čem skutečně záleží.

Ve svém přístupu kombinuji koučovací dovednosti, znalosti psychologie s bohatou zkušeností z prostředí korporace a vedoucích pozic. Čerpám ze svých úspěchů a zpracovaných neúspěchů :-).