PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Aby Ti zapálení nevyhořeli...

Syndrom vyhoření, dnes už oficiálně zařazený do Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN10), postihuje ve firmách především manažery, ale neustále přibývá vyhořených zaměstnanců na nemanažerských pozicích a snižuje se také průměrná věková hranice. 

Prvním fázím vyhoření velmi často předchází fáze velkého nasazení, zapálení, snahy uspět. Proto se syndrom vyhoření často dotýká těch zaměstnanců, kteří dávají práci skutečně mnoho, řeší věci s nadšením a obrovskou motivací. Řada z těchto lidí má velký potenciál, mohou patřit mezi tzv. Talenty či HiPo´s, bývají na plánech nástupnictví...

Příčíny syndromu vyhoření jsou komplikované a především jsou kombinací mnoha proměnných, Vysoká míra stresu a vysoké pracovní tempo jsou jedním z hlavních faktorů, ale neplatí zde přímá úměra. Někdo nevyhoří nikdy, z různých důvodů (třeba prostě odmítne novou "challenge"), jiný vyhoří poměrně rychle. Roli hraje samozřejmě osobnost a osobní situace, to, zda se nám dostává ocenění, podpory, zda ve firmě panuje psychologické bezpečí či naopak ohrožení, zda umíme vést dialog sami se sebou a s okolím či nikoli, vnitřní nezávislost....

V každém případě má ohromný vliv kultura firmy a přímý nadřízený.

Proto připravuji preventivní programy na míru, které vždy obsahují minimálně první dva aspekty:

1. Pomoc manažerům postarat se nejdříve o sebe

2. Naučit se rozpoznávat příznaky vyhoření, téma otevírat se svými lidmi a umět je podpořit

Výše uvedené dvě oblasti práce s managementem pak posilují třetí oblast: 

3. Podpora kultury psychologického bezpečí a dialogu 

Nejúčinnější je ale věnovat se zároveň všem třem oblastem.

Program lze obohatit i o část zabývající se tím, co dělat, pokud je někdo již v některé z fází vyhoření.